Giáo trình xử lý nước cấp – TS.Nguyễn Ngọc Dung biên soạn lại với mục đích dáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành cấp nước và thoát nước. Ngoài ra giáo trình này cô thể dừng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư cấp thoát nước làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế.

Giáo trình Xử Lý Nước cấp - TS Nguyễn Ngọc Dung
Giáo trình XL Nước cấp – TS Nguyễn Ngọc Dung

Sơ lược nội dung của Giáo trình XL nước cấp – Nguyễn Ngọc Dung

  • Chương I: Chất lượng nước và các biện pháp xử lý;
  • Chương II: Keo tụ
  • Chương III: Lắng nước
  • Chương: IV: Lọc nước
  • Chương V: Khù sất và mangan trong nước.
  • Chương VI: Khừ trùng nước.
  • Chương VII: Các phương pháp xử lí dặc biệt.
  • Chương VIII: Trạm xừ li nước.
  • Chương IX: Quản lí kỹ thuật trạm xử lí nước.
Sách xử lý nước cấp - Nguyễn Ngọc Dung
Sách XL nước cấp – Nguyễn Ngọc Dung

Tóm lại

Đóng vai trò là một trong những cuốn sách gối đầu giường cho sinh viên, kỹ sư chuyên ngành môi trường nói chung và ngành xử lý nước cấp nói riêng. Giáo trình không những cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lí nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các cồng trình trong trạm xừ lí nước. Mà còn giới thiệu một số kiến thức về quản lý các công trình đơn vị trong trạm xử lí nước.

Do đó, Khi đọc giáo trình này. Các bạn nắm được toàn bộ các quá trình trong vấn đề xử lý nước cấp cho các trạm xử lý. Với quy mô công suất từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra giáo trình còn hướng dẫn khá tỉ mỉ các cách tính toán thiết bị trong dây chuyền xử lý nước cấp. Công nghệ được miêu tả trong giáo trình khá thực tế so với hiện nay.

Hy vọng các bạn sẽ tìm được những kiến thức bổ ích từ giáo trình này.

Link download giáo trình XL nước Cấp – PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung:

https://drive.google.com/file/d/1aOXcwg9p4cw7KL9NaBFyf17mZ0T3bBJF/view?usp=sharing

Hãy download ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật nhiều giáo trình, đồ án cho các bạn tham khảo.

Nguồn: xulychatthai.com.vn