KVA là gì? Đó luôn là câu hỏi mỗi khi nhắc đến công suất. Nhưng đôi lúc bạn lại không hiểu đó là gì? Và KVA đượcc sử dụng để đo cái gì? Quy đổi 1 KVA sang KW, hay đổi KVA sang HP. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn toàn bộ kiến thức trên. Có thể còn nhiều thiếu sót mong các bạn nhiệt tình góp ý cho mình nhé.

Đây là một trong những kiến thức cơ bản trong đời sống. Bạn sẽ cần phải hiểu rất nhiều nếu không muốn nghe người khác nói như “vịt nghe sấm”. Và kiến thức nầy áp dụng rất rất nhiều trong cuộc sống quanh ta. Toàn bộ nội dung sau sẽ giúp khách hàng hiểu rõ vấn đề trên.

Xem thêm: Hút hầm cầu tại Đà Nẵng Thi công nhanh chóng, uy tín, chất lượng cao

KVA là gì?

Trong mạch điện xoay chiều thì công suất biểu kiến (S) là véctơ tổng của công suất thực (P) và công suất phản kháng Q. Được gọi là Volt-Ampere và viết tắt là VA.

KVA là gì?
KVA là gì?

Hay nói cách khác VA là đơn vị đo công suất dòng điện. Được xác định bằng cách nhân hiệu điện thế (V)  với cường độ dòng điện (A).

Hiện nay, KVA, VA thường được sử dụng cho công suất biểu kiến của mạch điện xoay chiều.

Đặc biệt trong mạch điện một chiều (DC), thì VA tương đương với Watt. Nhưng với dòng điện xoay chiều thì VA dùng để xác định công suất biểu kiến. Còn Watt dùng để xác định công suất thực., trên cùng một mạch điện xoay chiều.

Lưu ý, công suất biểu kiến thường có giá trị độ lớn lớn hơn công suất thực. KVA thường được sử dụng như là đại lượng mô tả về công suất hoạt động của máy phát điện công nghiệp.

1KVA bằng bao nhiêu KW ?

Công suất tác dụng  hay công suất thực được xác định theo công thức sau:

P= U.I.Cos Ø  (kW)

Công suất biểu kiến  tức là công suất toàn phần được xác định theo công thức sau:

S =U.I (kVA)

Do đó,  Công suất thực (P) và công suất biểu kiến (S)  này sẽ chênh nhau là : P = S. Cos Ø  tương đương với  : kW = kVA , Cos Ø

Do đó,  1kW = 1kVA . 0,8   hay nói cách khác 1 kVA = 1 kW / 0,8.

Công thức tính Công suất Máy phát điện
Công thức tính Công suất Máy phát điện

Do đó, quy Đổi Đơn Vị kVA theo công thức sau:

1 KW = 0.8 kVA

1 kVA = 1.0723860589812333 HP

Kvar là gì?

KVAR là một đơn vị tính công suất phản kháng trong dòng định. Được xác định theo công thức sau:

Q=U.I.Sin(phi) (KVAR)

Công suất phản kháng là gì
Công suất phản kháng là gì

Do đó, để đổi từ KVA sang KW của 1 máy bất kỳ ta phải có hệ số công suất cos(phi).

Trong bài viết trên, đã đưa ra khái niệm KVA cũng như cũng như cách quy đổi đơn vị sang kw. Chúc các bạn có nhiều kiến thức hữu ích khi tham khảo các thông tin của chúng tôi đưa ra.

Nguồn https://xulychatthai.com.vn/