Đồ Án Xử Lý Khí Thải là đồ án môn học quan trọng trong chuyên ngành Công nghệ Môi Trường, Công  Nghệ Quản Lý Môi Trường, Công Nghệ Hóa Học… Trong bài viết nầy. Công ty Xử Lý Chất Thải chia sẻ cho các bạn Tổng Hợp Đồ Án, Các luận văn, khóa luận, Giáo trình liên quan về Công nghệ Xử Lý Khí Thải. Mà chúng tôi đã tổng hợp trong thời gian qua. Tất cả đều được lưu dưới dạng link google Driver cho các bạn tiện download.

Lưu ý: Link download toàn bộ tài liệu sẽ nằm ở cuối bài viết nầy nhé!

Chúng tôi sẽ trích một vài tên đồ án xử lý Khí Thải Để các bạn có thể tham khảo.

 1. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp lọc bụi tĩnh điện. ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 2. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp lắng.ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 3. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp lọc. ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 4. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp nhiệt. ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 5. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp Ngưng tụ. ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 6. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp sinh học.ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 7. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp cyclon. ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 8. [Khóa Luận] Xử Lý Khí Thải bằng Phuơng pháp lọc bụi tay áo. ThS Trần Đức Thảo . Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM.
 9. [Giáo Trình] : Công Nghệ Xử Lý Khí Thải. Tác giả: Trần Hồng Côn – Đồng Kim Loan. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
 10. [Đồ Án Môn Học]: Thiết kế hệ thống thông gió cho phân xưởng cơ khí.
 11.  [Đồ Án]Thiết kế hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi sử dụng dầu DO làm nhiên liệu đốt với năng suất 5 tấn/h của nhà máy sản xuất mì gói.
 12. [Giáo Trình] Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải.
 13. [Luận Văn] Nghiên cứu phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp luyện xỉ Titan.
 14. [Luận Văn]  Nghiên cứu xử lý khí thải công ty Thép Trung Nguyên – Bình Thuận.
 15. [Đồ Án] Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
 16. [Đồ Án]Thiết kế tháp đệm xử lý khi SO2 với năng suất 20000 m3/giờ.
 17. [Đồ Án]Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí và đề xuất phương án xây dựng hệ thống xử lý không khí tại nhà máy phân bón.
Đồ án Xử Lý Khí Thải
Tổng Hợp Bộ Đồ án Xử Lý Khí Thải

Ngoài ra còn một số Đồ Án Khác như sau:

18.[Đồ Án]Tính toán thiết kế thu hồi khí NH3 trong quá trình Sản xuất.

19.[Đồ Án]Nghiên cứu đồng phân hủy sinh học bùn bể phốt.

20.[Đồ Án]Hấp thụ SO2 bằng Tháp đệm.

21.[Đồ Án]Tính toán hệ thống xử lý môi trường không khí tại Nhà máy gạch Tuynen.

22.[Đồ Án]Thiết kế hệ thống thông khí cho nhà máy sản xuất thép 25.000 tấn/năm.

23.Đánh giá chỉ số rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với khí H2S;

24.[Đồ Án]Đánh giá  mức độ đầu tư chi phí cho hệ thống xử  lý khí thải của cơ sở sản xuất nhôm gia dụng Tân Đức Thành ở Quận Cái Răng.

25.[Đồ Án]Xử lý chất thải hạt nhân sau khi tháo dỡ nhà máy.

26.[Đồ Án]Thiết kế hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

27.[Đồ Án]Đồ án xử lý khí NH3;

28.Đồ Án]Thiết kế hệ thống xử lý khí phân xưởng đúc.

29.[Đồ Án]Xử lý khí thải CTCP Bạch Gia.

30.[Đồ Án]Xử lý Khí Thải SO2.

Và còn rất nhiều đồ án mà chúng tôi còn trong file nén. Các bạn hãy download theo đường link Google Driver như sau:

Toàn bộ 30 Bộ Đồ án + Giáo Trình + Khóa Luận download tại Đây

download